Honorowe obywatelstwo

Liczba odwiedzających: 11841
Honorowe obywatelstwo Wyszkowa nadano Uchwałą Nr VII/49/90 Rady Miasta i Gminy w Wyszkowie z dnia 6 grudnia 1990 roku Panu Stanisławowi Grzybowskiemu, synowi Wacława, pseudonim "Wicherski" Żołnierzowi Armii Krajowej w uznaniu jego zasług dla tego miasta.

2. Honorowe obywatelstwo Wyszkowa nadano Uchwałą Nr XL/65/98 Rady Miasta i Gminy w Wyszkowie z dnia 18 czerwca 1998 roku Panu Eugeniuszowi Andrzejowi Daszkowskiemu, synowi Jana i Antoniny w uznaniu Jego zasług dla miasta, a w szczególności za upowszechnianie Wyszkowa w literaturze oraz godną naśladowania serdeczną więź z miastem rodzinnym.

3. Honorowe obywatelstwo Wyszkowa nadano Uchwałą Nr VII/15/2003 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 marca 2003 roku Ks. Henrykowi Kietlińskiemu, synowi Józefa i Anny w uznaniu Jego zasług dla miasta, a w szczególności za krzewienie miłości do ziemi wyszkowskiej, za godną, serdeczną i pełną humanizmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami, za okazywane nam wsparcie duchowe.

4. Honorowe obywatelstwo gminy Wyszków nadano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/64/2004 z dnia 23.09.2004 roku Panu Bolesławowi Wolskiemu synowi Stanisława i Wincenty w uznaniu Jego zasług dla Wyszkowa, a w szczególności za krzewienie miłości do ziemi wyszkowskiej oraz za godną, serdeczną i pełną humanizmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami.

5. Honorowe obywatelstwo Gminy Wyszków nadano Uchwałą Nr XI/67/2007 Rady Miejskiej z dnia 12 lipca 2007 roku Panu Profesorowi Ludwikowi Maciągowi, synowi Michała i Rozalii w uznaniu za Jego zasługi dla miasta, a w szczególności za inspirowanie i współtworzenie inicjatyw o charakterze kulturalnym i patriotycznym oraz za godną i pełną humanitaryzmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami.

6. Honorowe obywatelstwo Gminy Wyszków nadano Uchwałą Nr X/57/2011 Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2011 roku Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Szulcowi w uznaniu Jego zasług dla Wyszkowa, a w szczególności za krzewienie miłości do Ziemi Wyszkowskiej, godną, serdeczną, pełną humanizmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami oraz za wskazywanie nam drogi rozwoju duchowego.

7. Honorowe obywatelstwo nadano Uchwałą nr XVI/164/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 14 stycznia 2016 r. Januszowi Józefowi Decewiczowi za pielęgnowanie patriotycznego ducha miasta oraz inicjatywy społeczne i szacunek do oręża polskiego.

8. Honorowe obywatelstwo nadano Uchwałą nr XLV/452/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 12 listopada 2017 r. Franciszkowi Józefowi Bieganowskiemu w uznaniu zasług dla gminnej społeczności, a w szczególności za krzewienie miłości do Ziemi Wyszkowskiej, szerzenie polskiej kultury i muzyki wojskowej w kraju i za granicą oraz wkład w wychowanie i rozwój młodych wyszkowian.