Kontakt

Liczba odwiedzających: 90527

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Numer rachunku do dokonywania wpłat wyłącznie z tytułu:
- opłaty skarbowej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
- opłat za zajęcie pasa drogowego:
25 8931 0003 0002 2233 2039 0003

Numer rachunku do dokonywania wpłat wyłącznie z tytułu:
- wpłaty za udostępnienie danych osobowych:
79 8931 0003 0002 2233 2039 0001

Numer rachunku do dokonywania opłat wyłącznie za opłatę dodatkową
za brak opłaty w Strefie Płatnego Parkowania:
60 8931 0003 0002 2233 2000 0597

tel.: 29 742-42-01/08
fax: 29 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl
Strona internetowa: http://www.wyszkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.wyszkow.pl


Godziny urzędowania: pon. - pt. w godz. 8.00-16.00

Od dnia 1 września 2020 r. Urząd Miejski w Wyszkowie będzie pracował w godzinach 8:00 -18:00 (wtorki).Uwagi dotyczące strony internetowej prosimy kierować telefonicznie pod nr 29 743-77-13 lub e-mail: promocja@wyszkow.pl


UWAGA! Trzy ostatnie cyfry podanych niżej numerów telefonów - za wyjątkiem telefonu (742-40-20) i faksu (29-742-42-09) sekretariatu - są jednocześnie numerami wewnętrznymi, które można wybierać tonowo po wybraniu numeru centrali 29 742-42-01 do 08.