Cyberbezpieczeństwo

Liczba odwiedzających: 4464

Informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa


Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na na lepsze zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa wraz z informacją o skutecznych sposobach zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami. 


Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560). 1. zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów prowadzony na witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym:
  www.cert.pl/ouch/

 2. poradniki na witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, które przybliżają problematykę cyberbezpieczeństwa oraz ułatwią wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa:
  www.gov.pl/web/cyfryzacja/edukacja

 3. publikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa :
  www.cert.pl

 4. strona internetowa kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni:
  stojpomyslpolacz.pl/stp/