Odłapanie 1 sztuki samiec 9.08.2019

Liczba odwiedzających: 651
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.