Odłapanie 1 sztuki, samica 1.08.2019

Liczba odwiedzających: 976
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.