Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019

Liczba odwiedzających: 918
Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. przyznano Gminie Wyszków dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na realizację dwóch zadań mających na celu poprawę jakości powietrza w Gminie.
  • Wyszków oddycha czystym powietrzem” – Kampania informacyjno – edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej pn. „Wyszków oddycha czystym powietrzem” wśród mieszkańców z terenu Gminy Wyszków z zakresu ochrony powietrza. Na realizację zadania składają się następujące działania:
         - Przeprowadzenie trzech konkursów ekologicznych wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych;
         - Nagranie i dystrybucja filmu edukacyjno - informacyjnego pt. „Wyszków oddycha czystym powietrzem”;
         - Opracowanie i dystrybucja planszowej gry edukacyjnej;
         - Organizacja konferencji informacyjno- edukacyjnej;
       Kampania ma na celu poniesienia wiedzy nt. przyczyn zanieczyszczenia powietrza, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i życie człowieka oraz sposobów ograniczania niskiej
       emisji. Ponadto, kampania ma pokazać jaki wpływ na jakość  powietrza, którym oddychamy mają nasze codzienne decyzje.
       Całkowita wartość zadania: 51 955,00 zł
       Przyznana kwota dotacji: 25 977,00 zł
       Planowany termin realizacji: wrzesień – listopad 2019r.