Odłapanie 1 sztuki, samiec 15.07.2019

Liczba odwiedzających: 970
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.