Odłapanie 1 sztuki, samiec 16.07.2019

Liczba odwiedzających: 615
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.