Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do użyczenia Wyszkowie przy ul. Leśnej

Liczba odwiedzających: 77

Wyszków, dn. 23.04.2024r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego               w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do użyczenia


 


-        część działki nr 1227/1 i część działki nr 1228/1 o łącznej pow. 1170 m2, położonej  w Wyszkowie przy ul. Leśnej.


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski


 


uzyczenie_24_04_2024.jpg (105 KB)