Propozycja nadania nazwy „Dereniowa” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Leszczydół-Nowiny.

Liczba odwiedzających: 129
Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Wyszkowa Nr 39 z dnia 25 marca 2022r. w sprawie procedur gromadzenia, przechowywania i korzystania z danych dotyczących propozycji nazw ulic, placów, parków i innych obiektów publicznych leżących na terenie gminy Wyszków, Burmistrz Wyszkowa informuje o propozycji nadania nazwy „Dereniowa” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Leszczydół-Nowiny.