Dzierżawa nieruchomości (ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. Prosta) Wyszków

Liczba odwiedzających: 255
Zam: 13.09.2023r., godz. 09.57

Wyszków, dn. 12.09.2023r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późń. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego   w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:


-        część działki nr 3558/6 o pow. 20 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego.


-        część działki nr 3520/2 o pow. 10 m2, położonej w Wyszkowie przy Prostej.


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski


dzierzawa_13_09_2023.jpg (141 KB)