Program „OPIEKA 75+” - EDYCJA 2023

Liczba odwiedzających: 424
Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informują, że po raz kolejny pozyskały środki na realizację rządowego programu „Opieka 75+” - edycja 2023, finansowanego z budżetu państwa, realizowanego przez samorządy.

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informują, że po raz kolejny pozyskały środki na realizację rządowego programu „Opieka 75+” - edycja 2023, finansowanego z budżetu państwa, realizowanego przez samorządy.


Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa to kwota 79 249,00 zł co stanowi 60% wartości zadania.


Całkowity koszt zadania: 132 082,00 zł


Termin realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2023r.


Program „Opieka 75+” - edycja 2023 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest    organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej. 


 Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:


·        dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2023;


·        dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w 2022r. nie były one świadczone;


·        dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.


Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka 75+” znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2023.    


plakat_ops_15_06_2023.jpg (189 KB)