Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Liczba odwiedzających: 430
11.01.2023r., godz. 10:57

Wyszków, dn. 09.01.2023r.


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do użyczenia:  • część działki nr 1226/1 o pow. 1100 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Leśnej.


 


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH
 PRZEZNACZONYCH  DO UŻYCZENIA


Burmistrz Wyszkowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że w najbliższym czasie przeznaczone do użyczenia są następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Wyszków:


wykaz_11_01_2023.png (29 KB)


Za datę wywieszenia wykazu uważa się datę publikacji w prasie lokalnej.


Wyszków, dn. 09.01.2023r.                                                


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


 


Niniejszy wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniach: