Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 218
Zam. 10.01.2023r., godz. 15:57

                                                                                                         Wyszków, dn. 10.01.2023r.


 


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do dzierżawy:  • część działki nr 4829/12 o pow. 35 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego

  • część działki nr 3558/6 o pow. 30 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego

  • część działki nr 5897/17 (obszar A) o pow. 12 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej.

  • część działki nr 5897/17 (obszar C) o pow. 12 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej.

  • część działki nr 5897/17 (obszar D) o pow. 12 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej.


 


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Burmistrz Wyszkowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że w najbliższym czasie do dzierżawy przeznaczone są następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Wyszków:


dzierżawa_10_01.png (84 KB)


Za datę wywieszenia wykazu uważa się datę publikacji w prasie lokalnej.


Wyszków, dn. 10.01.2023r.                                                                                                                                                                                                                           Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


Niniejszy wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniach:


 


dzierżawa_10_01(1).png (300 KB)