Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 348
Zam. 03.01.2022r., godz. 14:50

                                                                                                         Wyszków, dn. 03.01.2023r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do dzierżawy:  • część działki nr 447/27 o pow. 240 m², położonej w Pustych Łąkach,

  • część działki nr 1607/30 i działka 1607/10 o pow. 180 m², położone w Wyszkowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego,

  • część działki nr 4435/1 o pow. 105 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Łabędziej.


 


 


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Burmistrz Wyszkowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że w najbliższym czasie do dzierżawy przeznaczone są następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Wyszków:


wykaz_03_01_2023.jpg (177 KB)


Za datę wywieszenia wykazu uważa się datę publikacji w prasie lokalnej.


Wyszków, dn. 03.01.2023r.                                              


 


Niniejszy wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniach:


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski