Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Liczba odwiedzających: 436
Zam. 07.11.2022r., godz. 10:49

Wyszków, dn. 07.11.2022r.


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do użyczenia:  • części działek nr 1264/8,  1265/8, 1266/12, 1267/12, 1268/14, 1269/14, 1282/7, 1283/7, 1284/3, 1285/3, 1286/3, 1288/3, 1291/1, 1292/1, 1206 położonych w Wyszkowie przy ul. Leśnej, o łącznej powierzchni 4025 m².


                                                                                                          Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH
 PRZEZNACZONYCH  DO UŻYCZENIA


Burmistrz Wyszkowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że w najbliższym czasie przeznaczone do użyczenia są następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Wyszków:


wykaz_07_11_2022.jpg (100 KB)


Za datę wywieszenia wykazu uważa się datę publikacji w prasie lokalnej.


Wyszków, dn.  07.11.2022r.                                                                                                                                                                         Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


Niniejszy wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniach: