Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 511
Zam. 13.10.2022r., godz. 10:05

Wyszków, dn. 12.10.2022r.


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do dzierżawy:  • część działki nr 4010/1 o pow. 58 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Robotniczej,

  • część działki nr 4011/1 o pow. 13 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Robotniczej,

  • część działki nr 4307/1 o pow. 72 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Białostockiej
     


Burmistrz Wyszkowa


                                                                                                          Grzegorz Nowosielski


 


Wykaz_13_10_2022.jpg (175 KB)