Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 442
Zam. 27.09.2022r., godz. 14:33

Wyszków, dn. 27.09.2022r.BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 
przeznaczonych do dzierżawy:  • część działki nr 3000/92 o pow. 50 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


wykaz_27_09_2022.jpg (120 KB)