Wykaz nieruchomości do użyczenia

Liczba odwiedzających: 498
Zam. 22.08.2022r., godz. 11:54

Wyszków, dn. 22.08.2022r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1889 z póżń. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róz 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do użyczenia:  • część działki nr 264 o  powierzchni 3m², położonej w Łosinnie.


Z up. Burmistrza


Aneta Kowalewska
Z-ca Burmistrza


 


Wykaz_uzyczenie_22_08_2022.jpg (121 KB)