Zadanie pn. „ BIAŁA NIEDZIELA - II edycja”

Liczba odwiedzających: 525
Projekt realizowany w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”– „Mazowsze dla seniorów 2022”. Celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości systematycznego dbania o własne zdrowie przez osoby powyżej 60 roku życia, promocja zdrowia, aktywizacja osób starszych, a także integracja seniorów.

biala_niedziela_II_edycja_.jpg (122 KB)