Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 497
Zam. 23.06.2022r., godz. 8:30

 


                                                                                                         Wyszków, dn. 22.06.2022r.


 


 


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do dzierżawy:  • część działki nr 3558/6 o pow. 20 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego,

  • część działki nr 5786/2 o pow. 365 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Szpitalnej.


 


                                                                                                               Z-ca Burmistrza


                                                                                                          Aneta Kowalewska


 


Wykaz_dzierżawa_23_06_2022.jpg (137 KB)