Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 377
Zam. 30.05.2022r., godz. 12:02

                                                                                                         Wyszków, dn. 30.05.2022r.


 


 


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 


przeznaczonych do dzierżawy:  • część działki nr 2616/17 o pow. 14 m², położonej w Wyszkowie, przy ul. Serockiej,

  • część działki nr 3549/2 o pow. 30 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego.


 


                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Wyszkowa


                                                                                                          Grzegorz Nowosielski


 


Wykaz_dzierżawa_30_05_2022.png (52 KB)