Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 595
Zam. 22.03.2022r., godz. 10:13
Wyszków, dn. 21.03.2022r.


BURMISTRZ WYSZKOWAna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1889 z póżń. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do dzierżawy:  • części działek nr 4754/1, 4756 i 4763/1 o łącznej pow. 30m², położonych w Wyszkowie przy ul. Ratuszowej.


Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski