Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 616
Zam. 17.09.2021r., godz. 14:06
Wyszków, dn. 15.09.2021r.BURMISTRZ WYSZKOWAna podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy:

  • część działki nr 4736/5 o pow. 10m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Ratuszowej.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski