Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 534
Zam: 05.01.2021r., godz. 08.35
Wyszków, dn. 22.12.2020r.


BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1990), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy:

  • część działki nr 265/3 o pow. 56m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Przemysłowej.
BURMISTRZ WYSZKOWA

Grzegorz Nowosielski