Nieruchomości do użyczenia i dzierżawy (Rybno, Wyszków)

Liczba odwiedzających: 559
Zam: 17.12.2020r., godz. 12.51
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1990), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy:

• część działki nr 798 o pow. 250m2, położonej w Rybnie przy ul. Nadbużańskiej, przeznaczona do użyczenia,
• część działki nr 5897/17 o pow. 12m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej, przeznaczona do dzierżawy.