Małgorzata Buźniak

Liczba odwiedzających: 8144
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
_5.jpg (41 KB)W Urzędzie Miejskim pracuje od 1988 roku. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Administracji, studia wyższe magisterskie na kierunku administracja w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie rejestracji stanu cywilnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W kadencji 2016-2019 pełniła funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich. Ma dwóch dorosłych synów. W wolnych chwilach uwielbia czytać, chodzić do kina lub teatru.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające między innymi z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Prawo prywatne międzynarodowe, Kodeks postępowania cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, o ewidencji ludności, o narodowym zasobie archiwalnym, a w szczególności z zakresu:
- rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób oraz treść i ważność aktów stanu cywilnego,
- dokonywania wpisów do Rejestru Stanu Cywilnego
- przenoszenia aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego,
- aktualizacji danych w rejestrze PESEL wynikających ze zmian w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów oraz z decyzji o zmianie imienia i nazwiska,
- wnioskowania o nadanie numeru PESEL oraz meldowanie dziecka przy sporządzaniu aktu urodzenia,
- prowadzenia, konserwacji i archiwizacji ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów i zaświadczeń,
- prowadzenia korespondencji z placówkami polskimi za granicą i placówkami państw obcych w Polsce dotyczącej rejestracji stanu cywilnego,
- prowadzenia spraw związanych ze sporządzeniem testamentów, przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy (testament allograficzny),
- organizowania uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,
- prowadzenia spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk. 


Kontakt:
tel.: 29 743 77 52
e-mail: malgorzata.buzniak@wyszkow.pl