Nieruchomości do użyczenia i dzierżawy (Rybno, Leszczydół - Nowiny)

Liczba odwiedzających: 1087
Zam: 15.10.2020r., godz. 13.54
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy:

• część działki nr 755/2 o pow. 50m2, położonej w Rybnie przy ul. Strażackiej, przeznaczona do użyczenia,
• część działki nr 227/5 o pow. 10m2, położonej w miejscowości Leszczydół - Nowiny przy ul. Jana Kochanowskiego, przeznaczona do dzierżawy.