Nieruchomości do sprzedaży lub zamiany (Wyszków)

Liczba odwiedzających: 1007
Zam: 13.10.2020r., godz. 14.34
BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany:
- nr 199/4 o powierzchni 100m2 położona w Tumanku w celu sprzedaży bezprzetargowej,
- nieruchomość składająca się z działek nr 243/6, 244/6 o łącznej powierzchni 1207m2 położona w Wyszkowie, w celu sprzedaży lub zamiany,
- nieruchomość składająca się z działek nr 207/10, 209/10 o łącznej powierzchni 1070m2 położona w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej, w celu sprzedaży lub zamiany,
- nieruchomość składająca się z działek nr 207/11, 209/11 o łącznej powierzchni 1001m2 położona w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej, w celu sprzedaży lub zamiany,
- nieruchomość składająca się z działek nr 207/12, 209/12 o łącznej powierzchni 1085m2 położona w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej, w celu sprzedaży lub zamiany,
- nieruchomość składająca się z działek nr 248/5, 249/5, 250/6 o łącznej powierzchni 901m2 położona w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej, w celu sprzedaży lub zamiany,
- nieruchomość składająca się z działek nr 248/6, 249/6, 250/7 o łącznej powierzchni 821m2 położona w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej, w celu sprzedaży lub zamiany,
- nieruchomość składająca się z działek nr 248/7, 249/7, 250/8 o łącznej powierzchni 939m2 położonych w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej, w celu sprzedaży lub zamiany,
- nr 1081/3 o powierzchni 1824m2 położona w Wyszkowie, w celu sprzedaży lub zamiany,
- nieruchomość składająca się z działek nr 1079/4, 1078/7 o łącznej powierzchni 627m2 położona w Wyszkowie, w celu sprzedaży bezprzetargowej,
- nr 3753/9 o powierzchni 14m2 położona w Wyszkowie, przy ul. Strumykowej, w celu sprzedaży bezprzetargowej.

BURMISTRZ WYSZKOWA INFORMUJE:
W wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany z dnia 12.10.2020r. w punkcie 9 błędnie zamieszczono cenę działki nr 1081/3 położonej w Wyszkowie - 200.640,00zł. Właściwa kwota to 110.000,00zł.

BURMISTRZ WYSZKOWA
Grzegorz Nowosielski