Nieruchomości do dzierżawy (ul. Warszawska, ul. Sienkiewicza)

Liczba odwiedzających: 643
Zam: 30.03.2020r., godz. 11.15
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:

• część działki nr 5440 o pow. 210m2, położonej w Wyszkowie, przy ul. Warszawskiej,
• część działki nr 3082/2 o pow. 13m2 położonej w Wyszkowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza.