Odłapanie 1 sztuki samicy Lucynów obok szkoły 13.12.2019 r.

Liczba odwiedzających: 759
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.