Aneta Kowalewska

Liczba odwiedzających: 9328
Zastępca Burmistrza


Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – specjalność: samorząd terytorialny, politolog, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie marketingu politycznego i terytorialnego. Z samorządem związana od lat dziewięćdziesiątych, urzędnik, wcześniej dziennikarz. Zainteresowania: literatura, filozofia, socjologia, muzyka klasyczna i ogród.

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje Burmistrza podczas jego nieobecności oraz w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Burmistrza.
Zastępca Burmistrza nadzoruje i koordynuje działalność jednostek organizacyjnych Gminy działających w zakresie oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej.
Pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Burmistrza pozostają następujące komórki organizacyjne:
- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
- Wydział Promocji, Kultury i Sportu.

Kontakt przez Sekretariat Urzędu Miejskiego w Wyszkowie:
tel.: 29 742-42-01
fax: 29 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl