Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Data: 06.05.2022 r., godz. 14.48    643
Urząd Miejski w Wyszkowie przypomina, że do dnia 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel budynku posiadający zainstalowane źródło ciepła, zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Urząd Miejski w Wyszkowie przypomina, że do dnia 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel budynku posiadający zainstalowane źródło ciepła (przyłącze do sieci ciepłowniczej, kocioł c.o., kocioł gazowy, kominek, koza, piecokuchnię itp.) zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

 

Deklaracje należy składać zarówno dla budynków i lokali mieszkalnych (Formularz A), jak i budynków i lokali niemieszkalnych (Formularz B). 


Druk do pobrania: 


 

Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, a posiadając profil zaufany można skorzystać z portalu www.zone.gunb.gov.pl 


Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości.

 

zrodla_2022.jpg (157 KB)