Zielono na Alei Piłsudskiego

Data: 02.12.2021 r., godz. 12.31    323
Dobiegły końca prace związane z nowymi nasadzeniami przy Alei Piłsudskiego w Wyszkowie.
55 drzew i blisko 10 tysięcy krzewów zasadziła Gmina Wyszków przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyszkowie.

Istniejąca infrastruktura, a także nowe nasadzenia nadają temu miejscu ładnego, zielonego charakteru. Wśród nasadzeń znalazły się m.in. brzozy, lipy, świerki, leszczyny, róże, kaliny, kosodrzewiny, czy też jaśminowce. W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór końcowy inwestycji. Rośliny mają ogromne znaczenie w funkcjonowaniu całego ekosystemu. Gmina Wyszków od lat prowadzi spójną politykę w zakresie terenów zielonych, inwestując w dumę naszego miasta – zabytkowy park, tworząc miejsca zielone wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość.

To kolejne z działań realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na który Gmina Wyszków pozyskała w 2016 roku dofinansowanie w wysokości 5.612.605,76 zł. Wcześniej wykonywano prace w Parku Karola Ferdynanda Wazy (nasadzenia, budowa boiska i placu zabaw, stabilizacja skarpy), na nadbrzeżu rzeki (uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia, łąka kwietna, udrożnienie ścieżki, montaż małej architektury), na skwerze przy ul. Szpitalnej (nasadzenia, siłownia napowietrzna, elementy małej architektury), a także nasadzenia zieleni przy ul. 3 Maja, Komisji Edukacji Narodowej i Fryderyka Chopina.


Zdjęcie przedstawiające wykonane nasadzenia.


Zdjęcie przedstawiające wykonane nasadzenia.


Zdjęcie przedstawiające wykonane nasadzenia.


Zdjęcie przedstawiające wykonane nasadzenia.