Grupa wsparcia dla szukających pomocy w związku z problemem alkoholowym w rodzinie

Data: 15.11.2021 r., godz. 15.16    239
Zapraszamy do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób szukających pomocy w przezwyciężaniu problemów życiowych w związku z występującym w rodzinie problemem alkoholowym.
GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB „PO MOCNI”


Spotkanie odbędzie się 17.11.2021r. o godz. 18.00.
Miejsce spotkania: WOSIR - Centrum Dla Rodziny ul. Kościuszki 54 (I piętro budynku administracyjnego - sala konferencyjna).
Prowadzący: psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień Beata Stefaniuk.
Szczegółowe informacje:
Anna Godleś – OPS Wyszków - tel. 510 034 959 w godz. 12.00 – 16.00.