Będzie rondo na skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej, Graficznej i Sikorskiego

Data: 19.11.2021 r., godz. 16.00    283
3 listopada br. przedstawiciele Gminy Wyszków: Burmistrz Wyszkowa – Grzegorz Nowosielski oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Bezpieczeństwa – Adam Mróz, złożyli wizytę w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie u Zastępcy dyrektora ds. Inwestycji - Tomasza Dąbrowskiego.
W wyniku rozmów powrócono do wstępnej koncepcji Gminy Wyszków wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej, Graficznej i Gen. Władysława Sikorskiego a nie sygnalizacji świetlnej jak wcześniej sugerowało MZDW. Zarządca drogi zaakceptował również przedstawione rozwiązania w zakresie przebudowy odcinka ul. Pułtuskiej od Cmentarza Miejskiego do wjazdu do zakładu energetycznego. 

Po pozytywnej decyzji Rady Miejskiej w Wyszkowie, Gmina Wyszków wykonałaby dokumentację projektową przebudowy ww. odcinka ul. Pułtuskiej, zaś realizację przedmiotowego zadania wziąłby na siebie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.