Badanie kontrolne - GUS

Data: 08.11.2021 r., godz. 08.40    576
Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy. Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.
Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym. Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88. Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis. gov. pl lub na infolinii 22 279 99 99.
Więcej informacji spis. gov. pl