Szkolenia metodyczne dla nauczycieli matematyki

Data: 27.10.2021 r., godz. 14.52    75
Gmina Wyszków wyszła z inicjatywą organizacji specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej.
Głównym celem rocznego seminarium będzie pogłębienie metodycznych umiejętności prowadzenia zajęć matematycznych co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na polepszenie wyników egzaminu kończącego szkołę podstawową.

To kolejna z inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez wyszkowski samorząd. Oprócz nauczycieli matematyki klas IV – VIII zajęciami seminaryjnymi objęci zostaną także wybrani edukacji wczesnoszkolnej (klasy III). Organizatorzy planują zaangażować wysokiej klasy specjalistów, posiadających wiedzę i doświadczenie w skali ogólnopolskiej. Seminaria wzbogacone będą o udział psychologa dziecięcego.