Ostrzeżenie hydrologiczne IMGW

Data: 26.07.2021 r., godz. 15.55    106
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
  • Ważność: od godz. 14:00 dnia 26.07.2021 do godz. 08:00 dnia 27.07.2021
  • Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).