Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wyszków

Data: 02.04.2020 r., godz. 10.00    2027
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wyszków rozpocznie się 9 marca 2020r.
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wyszków rozpocznie się 9 marca 2020 r. i podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl. Szczegółowy harmonogram naboru określony został Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/2020".