Wszystkie służby w akcji

Data: 31.01.2024 r., godz. 14.02    812
Wyszkowski Gminny Sztab Kryzysowy w związku z podtopieniami, do których dochodzi na terenie gminy działa od momentu wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie prosi o kontakt osoby potrzebujące pomocy i wsparcia, w tym psychologicznego.

Wyszkowski Gminny Sztab Kryzysowy w związku z podtopieniami, do których dochodzi na terenie gminy działa od momentu wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego, a stan rzeki był monitorowany od wielu tygodni. Służby spotykają się każdego dnia, aby przeanalizować wykonane zadania i wyznaczyć plan na kolejne.   Każdego dnia we współpracy z jednostkami OSP oraz wyszkowską komendą PSP zabezpieczane są tereny zalewane bądź zagrożone zalaniem. Przedstawiciele Gminy Wyszków uczestniczą w każdym posiedzeniu sztabu kryzysowego starostwa powiatowego. Gmina jest przygotowana do ewakuacji mieszkańców, ale póki co mieszkańcy nie chcą opuszczać swoich domostw. Na dziś (31 stycznia) tylko jedna rodzina wyraziła wolę częściowej ewakuacji i wieczorem przeprowadzi się do przygotowanego lokum. Przez całą dobę strażacy ochotnicy we współpracy z gminą reagują na każdy sygnał o zagrożeniu bądź zdarzeniu związanym z podtopieniami. Akcją dowodzi i koordynuje zgodnie z przepisami wyszkowska Państwowa Straż Pożarna, gmina zabezpiecza na jej dyspozycję odpowiednie środki finansowe i materiały niezbędne do zabezpieczeń (worki, piasek, sprzęt). O tym, jakie działania strategiczne będą podejmowane wobec rzeki decydują Wody Polskie oraz państwowe służby i straże. Kompetencje gminy nie obejmują możliwości decydowania o działaniach interwencyjnych takich, jak choćby użycie ładunków wybuchowych.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie prosi o kontakt osoby potrzebujące pomocy i wsparcia, w tym psychologicznego:


W związku z sytuacją kryzysową w Gminie Wyszków związaną podtopieniami w okolicach rzeki Bug i Liwiec Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie prosi o kontakt osoby potrzebujące pomocy i wsparcia, w tym psychologicznego, a także osoby mające wiedzę na temat osób potrzebujących takiej pomocy.


Kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00,


bądź telefoniczny  29/742 40 97 , 29/742 49 02, po godz. 16.00 tel. 696 148 018.


sluzbyakcja_1.jpg (316 KB)


sluzbyakcja_2.jpg (252 KB)


 


sluzbyakcja3.jpg (269 KB)


sluzbyackja6.jpg (527 KB)


sluzbyakcja5.jpg (540 KB)


sluzbyakcja4.jpg (257 KB)