Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Wyszków

Data: 02.04.2024 r., godz. 08.41    3181
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wyszków rozpocznie się 3 kwietnia 2024 r. godz. 9.00 i podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl. 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wyszków rozpocznie się 3 kwietnia 2024 r. godz. 9.00 i podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl. 


Szczegółowy harmonogram naboru określony został Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r., dostępnym na stronie BIP Gminy Wyszków.


Poniższa tabela przedstawia daty i godziny poszczególnych etapów:


tabela_edu_przedszkola_2024.jpg (46 KB)Kryteria rekrutacji zostały określone Uchwałą Nr XLVII/516/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie BIP Gminy Wyszków: 


http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/184863/uchwalaxlvii51622_1794550.pdf