Ostrzeżenie hydrologiczne - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Data: 30.01.2024 r., godz. 15.22    349
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 59 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Stopień: 3

  • Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.01.2024 do godz. 12:00 dnia 31.01.2024

  • Obszar: rzeka Bug (mazowieckie)

  • Przebieg: W związku z utrzymującym się na rzece lodem oraz spływem wód opadowo-roztopowych, w dolnym odcinku Bugu przewiduje się wahania stanu wody, przy przekroczonych stanach alarmowych w Wyszkowie i Popowie, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Małkini.

  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%


Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.