„Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków

Data: 26.01.2024 r., godz. 15.16    199
Gmina Wyszków od lutego bieżącego roku zamierza przystąpić do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II.

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków w zakresie usługi „opieki na odległość”.  


Gmina Wyszków od lutego bieżącego roku zamierza przystąpić do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.


Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.


W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące  funkcje:      • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

  • Detektor upadku,

  • Czujnik zdjęcia opaski / urządzenia,

  • Lokalizator GPS,

  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

  • Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.


Udział w Programie jest bezpłatny. Usługa „opieki na odległość” na odległość finansowana będzie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy.


Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o kontakt telefoniczny 29 742 49 02 wew. 215, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, pok. nr 15. Osoby do kontaktu: Justyna Kalicka i Ewelina Dąbrowska.