Uchwała krajobrazowa - dyskusja publiczna

Data: 30.01.2024 r., godz. 15.24    376
Ogłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Wyszków, tzw. „uchwały krajobrazowej”.

krajobrazowa_dyskusja_2024_.jpg (1.81 MB)