Sieć Pomocy Pokrzywdzonym

Data: 25.01.2024 r., godz. 08.31    120
Realizacja projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” została zainicjowana podpisaniem umowy o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości i Komisją Europejskiej. Ideą, która przyświecała powstaniu projektu skierowanego do ofiar przestępstw, była chęć stworzenia zintegrowanego systemu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

ulotka_1.jpg (425 KB)


ulotka_2.jpg (466 KB)