Ostrzeżenie hydrologiczne

Data: 24.01.2024 r., godz. 15.42    491
IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH na rzece Bug

  • Ważność: od godz. 12:04 dnia 24.01.2024 do godz. 12:00 dnia 26.01.2024

  • Obszar: rzeka Bug (mazowieckie)

  • Przebieg: w związku z piętrzeniem wody przez lód oraz spływem wód opadowo-roztopowych, w dolnym odcinku Bugu przewiduje się wahania stanu wody, w Wyszkowie i Popowie przy przekroczonym stanie alarmowym oraz z możliwością przekroczenia stanu alarmowego w Małkinii.

  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%


Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.