Statystyczne badania ankietowe w 2024 roku

Data: 24.01.2024 r., godz. 10.13    106
Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe.

Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna. 


Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane są one przez ankieterów zatrudnionych w  Urzędzie Statystycznym w Warszawie.


Ankieterzy kontaktują się telefonicznie lub osobiście z tymi gospodarstwami domowymi/rolnymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym. 


Tożsamość ankietera można sprawdzić:


- pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera


- dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99)


- dzwoniąc pod numery telefonów podane na stronie Urzędu: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/


Lista badań, która będzie realizowana w 2024 roku znajduje się na grafice.


Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i życzliwość wobec ankieterów kontaktujących się z Państwem. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. 


Więcej informacji o statystycznych badaniach ankietowych można znaleźć pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/


badania_ankietowe_2024.png (393 KB)