Dodatek osłonowy w Gminie Wyszków

Data: 23.01.2024 r., godz. 08.30    987
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochody za 2022 r.).


Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:


- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.


Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.


W Gminie Wyszków obsługą dodatku osłonowego zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski w tradycyjnej formie można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54 w godzinach:


Poniedziałek   8.00 -16.00
Wtorek           8.00 -18.00
Środa              Dzień wewnętrzny
Czwartek        8.00 -16.00
Piątek             8.00 -16.00


Wnioski można składać również elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.


*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.


Osoby, które będą chciały złożyć wniosek dodatek osłonowy będzie wypłacany na konta bankowe. Konto nie musi być własnością wnioskodawcy.