Dyskusja nad projektem uchwały krajobrazowej

Data: 18.09.2023 r., godz. 13.11    635
Zapraszamy do dyskusji nad projektem uchwały krajobrazowej dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Wyszków w dniu 3.10. 2023 r. o godzinie 17:00.

2023 09 15 UK Wyszków plakat wyłożenie.jpg (5.78 MB)